Cẩm nang luyện tập phòng chống ô nhiễm môi trường. " Nếu chúng ta làm sạch cơ thể hàng ngày, các tế bào có thể duy trì lâu hơn" - Dr.Alexis Carrel - Giải thưởng Nobel 1912
ẢNH ĐẸP
Bà Nguyễn Thị Ninh báo cáo vượt qua bệnh kiệt sức
Ông Nguyễn Thúc Tề, báo cáo nhận thức về Sức mạnh vô thức
Năng lượng phủ kín hội trường, các hình ảnh không rõ nét, ai cũng được nhận năng lượng vi tế
Ánh sáng vi tế 1
Trang chủ / Ánh sáng tâm linh / NHẬN BIẾT VỊ PHẬT
NHẬN BIẾT VỊ PHẬT

NHẬN BIẾT MỘT VỊ PHẬT

          Cách tu luyện của một vị Phật, là một vấn đề tâm linh rất quan trọng. Người đời hiểu mỗi người một cách, ai chỉ  cho cách nào, thì làm theo cách đó. Nên rất nhiều cách tu luyện. Tùy theo sự phát triển tâm thức  của người đó. Hình ảnh thiêng liêng của Đức Phật là tấm gương sáng cho mỗi đời người.

           Có một con đường thành tựu ngay tại một kiếp sống  là pháp tu Đốn giáo, tu tắt để khai mở rất lẹ làng, cho đời Thánh đức sắp đến. Do Đức Phật Di Lạc truyền xuống qua Thông thiên học năm 1952. 

      1- Phật là người mang xác phàm, mà không bị nhiễm trược thế gian, trả hết nợ nghiệp chấm dứt luân hồi. Ăn chay trường và tuyệt dục.

          ‘Ta là người đã hết nợ, các người còn nợ gì chưa trả được, dù là nợ đó khó đòi đến đâu, Ta cố gắng để tìm GIẢI PHÁP mà giúp cho các người trả cho rồi”  

          “Thân con người thanh sạch khi còn ở trong bào thai. Và khi ra đời thì bị nhiễm đời, dơ uế một phần và lớn lên bụi trần che lấp dơ thêm một phần nữa. Và đến lớn dơ thêm nhiều hơn, rồi cũng nhờ biết tu mà tẩy trược lưu thanh, rồi thân cũng thuần dương“

           “Phật là sự sáng, nên dù ở cõi Hư không xuống, nhưng vẫn là Phật, không nhiễm vô minh của sanh chúng. Cái biết của chúng sanh là : Biết xuyên qua những sự vô minh che lấp, chớ không phải biết bằng TRÍ HUỆ, cho nên chúng sanh mãi khổ vì cái biết. Thì Ta TRI NGUYÊN cái biết vô tận vô biên kia để GIẢI ĐỘC của cái biết đó”  

        “Chớ không có vị nào độ vị nào. Ta đây cũng thế, đến đây không độ cho các ngươi, mà TÌM GIẢI PHÁP nào cho đúng với cái Đại lợi mà ta nói ra, để tùy căn cơ mà GIẢI ĐỘC cho các ngươi”.   

“Chớ họ không chịu TRI NGUYÊN cái khổ, là bằng cách ở tại nhà, mà tìm ra nguyên lý cái khổ để tự giải. Phải hiểu rằng cái khổ là tại cái nghiệp lực vì tham vọng mà sinh ra”. “Thì màn hạ ngươn đã sắp đến, con người cũng bắt đầu tự tu, tự giải thoát lấy nghiệp lực của mình”  

           “Tuần tự hành các pháp, đừng bồn chồn, vì sự bồn chồn đó không lợi ích cho sự thành mà còn có hại nữa là khác”

        “ Cơ thể con người sẽ giữ mãi mãi, nếu biết được xuyên qua các Pháp mà ta đã trình bày thì sự giữ xác cũng không phải là khó”

       “Không phải màn của các vị xuất gia nữa. Bần đạo muốn nói đời Thánh Đức là đời của cư sĩ đứng ra lập Thánh Đức Kim Thân… Nếu không giao cảm được thì chẳng bao giờ thành công được sự cứu thế.  Chính bởi cái giai cấp giữa người tu và các hàng sanh chúng mà sự tu không rờ mó được. Cho nên giai đoạn này tu sĩ đứng ra lãnh lấy trách nhiệm lập đời, để hòa với muôn loài vạn vật, không còn là cái Bí pháp chơn truyền nữa, mới mong giải thoát được ”

        “Cho nên bần đạo nói với các hàng tu chơn chánh để lo quét dọn cái tâm, mà còn lo gieo giống lành cho Thế giới, để Thế giới tỉnh lại mà lo tu hành, hầu cái quả nghiệp của họ bớt đi, để họ giữ lấy cái xác mà lập đời Thánh Đức cho Quốc gia của họ”

        “Trước kia ngươi chấp Ta là cư sĩ ngươi không nghe Ta để hành đúng cái lý nhiệm màu. Nhưng đến nay ngươi tỉnh ngộ chịu nghe pháp Ta thì cũng chưa phải là muộn”  

“Sứ mệnh của PHẬT DI LẠC là sẽ hoàng hóa toàn thế giới một nhịp một nhàng không còn nhiều mối đạo như ngày hôm nay nữa”

1.     Phật nhìn vào bên trong để khai  mở cơ thể

         “Xuyên qua những thời pháp để KHAI MỞ CƠ THỂ, thì có lẽ quý vị đạo tâm đã nhận thức được đâu là lý siêu thoát. Nói đến Đạo, thì không hành không bao giờ tới”

         Các rễ nhỏ nhứt của Thần kinh hệ,  nhờ dịp Khai mở Nê Hườn Cung (Hà Đào Thành), mà nó thu hút điển quang bên ngoài vô trong để làm một CÁI MÁY LỌC tốt vô cùng. Là pháp môn Đốn giáo, tu tắt để khai mở rất lẹ làng, cho đời Thánh đức sắp đến”.

          Khi Nê Hườn Cung đủ thu hút điển tiên thiên, thì nó bắt đầu vận chuyển ra trước trán để mở luôn cái khiếu Lậu tận minh là Huyền quang khiếu. Khi nó mở được cái khiếu này, thì ngay trước trán  hào quang chiếu ra như mặt trời, đủ ngũ sắc. Và mắt cũng có Bạch quang., mũi có Thanh quang, miệng có Hồng quang. Đó là HỒNG TUYẾN TỬ”

       “HỒNG TUYẾN TỬ, chính là Tinh Khí Thần đó. Đến khi con người biết được nó là thấy tam sắc Trắng, xanh và đỏ, là nó lại dồn ngay trước trán. Và tỏa chung ra thành ngũ sắc, chính là việc Thiên cơ đã rõ rệt, không còn Bất khả lậu nữa. Và cũng lúc này con người tu chơn không còn màng đến việc thế gian nữa, và trang lặng như một tờ giấy vậy.

      TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ trong giai đoạn này tiếp những luồng sóng điện khắp vũ trụ. Và những cái thấy mà các chuyên viên kỹ thuật không thấy được”

       Từ mỗi NGÓN TAY NGÓN CHÂN đều là bộ máy của Trung tâm Thần kinh. Do đó khi con người tu CHƠN CHÁNH rồi dùng tay rờ mó vào chỗ nào đau của bệnh nhân thì rờ đâu hết đau đó. Bởi TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ ĐÃ THANH TỊNH không còn Tam độc nữa, nên khi rờ vào chỗ đau thì hết…Nhưng khi nào con người tu chơn mà  vọng tâm, thì trung tâm thần kinh hệ trở lại tam độc, thì chính lúc đó chữa bịnh, bịnh lại thêm”

         “Vì mải sống trong những kiếp của các quả địa cầu, rồi đến khi gần thuần dương, con người mới học được PHẬT ĐẠO để Thành Phật. Còn những chuỗi ngày mà con người gọi là Tu, thì chỉ học những giáo lý của Phật để tạm bớt sự vọng tâm, là cho con người bớt dữ dằn, chém giết nhau”    

      “Con người không do bên ngoài, mà BÊN TRONG là cái không tầm thấy được mới là ĐẠO MÀU. Thì các ngươi đã thấy BÊN TRONG các ngươi chưa?

         “Nếu các ngươi muốn trở thành Như Lai các ngươi phải thấy BÊN TRONG các ngươi, vì nhờ những cái BÊN TRONG mà mở ra BÁT ÂM”

   3- PHẬT mở ra  BÁT ÂM    8 loại âm thanh siêu việt

 1. Cực hảo âm:  “ Vì Đức rộng lớn, khi nói đều có người tỉnh ngộ. Cái Đức này không phải một kiếp mà có, vì có hằng hà sa số kiếp đã tạo ra, mà kiếp thành Như Lai mới nói cho đồ chúng nghe mà tin theo”

2.  Nhu nhuyễn âm: Bởi BỒ TÁT lập công đức vô lượng vô biên, khi thành NHƯ LAI thì cái Đức bao trùm cả chúng sanh. khiến chúng nghe mừng vui đều xả cái tính cang cường mà tự nhiên tiến vào hành luật.  Cái Đức này vô lượng kiếp cộng lại cho BỒ TÁT, mà nhứt là kiếp chót là không có sổ sách nào ghi chép cho được.

3. Hòa thích âm: Phật thì hòa tất cả,    trung đạo, phá cái ngã của cá nhân, nên hành cái lý  Siêu nhiên.

 4. Tôn Huệ âm, cái trí Huệ của Phật có Đức Tôn cao nên ai nghe cũng tôn trọng, trí hiểu mở rộng

 5. Bất nữ âm,  là do cái đức ly dục sanh tiếng nói trong trẻo, khác tất cả tiếng nói của kẻ phàm phu, mà loài người phải nể đức đó.

 6. Bát ngộ âm: Khi các ngươi hành cho Hỏa hầu chạy ngược lên tới ót, tới Nê Hườn Cung, tới trước trán, Huyền Quang Khiếu đã mở, thì chính lúc đó điển quang các ngươi chiếu cả bầu trời này, ai ai cũng hưởng được cái đó cả. Và soi vào căn cơ của chúng sanh không lầm, thấy được bịnh lý của chúng sanh, thấy được tính của chúng sanh, thấy được quá khứ, hiện kiếp và tương lai. Vị phật nào cũng có mở Huyền Quang Khiếu thấy được”

7.  Thân viên ấm: Thậm thâm vi diệu pháp là bởi cái Đức của Phật bao trùm cả vũ trụ. Cho nên một vị Phật cái hạnh rất cao, không thước để đo, không trí để xét, không sách để chép, là do tại cái RÚN đã chứa đầy ÂM DƯƠNG, không thể chứa được nữa, nó mới tràn ra cho chúng sanh. Là khí đủ rồi, là thành Chánh đẳng Chánh giác vậy. Và các ngươi cũng đừng lấy làm lạ, là không ngủ, không ăn, không uống khi các ngươi không thấy đói, không thấy khát, không thấy buồn ngủ. Cái thấy này, là những loại ma đã hàng phục bởi các ngươi rồi”

8. Bất kiệt âm, Như Lai quả vị rất tột bực, hạnh nguyện vô biên, do trụ nơi pháp tạng vô tận vô biên, nên âm thanh cũng thao thao tất cả cái vang chẳng hết, khiến cho có thể tìm nơi lời nói mà đắc quả. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật được người đời tôn là Đức Thế Tôn là nhờ bản Đức quá rộng lớn, cho nên khắp cõi Ta bà đều biết được hiểu biết Ngài”

     4-  PHẬT đạt được 4 cái THÔNG:

 1. Túc mạng minh: Biết được 3 đời là quá khứ, hiện tại, và vị lai. Thì hành rốt ráo các pháp, thì TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ sẽ mở cái giác Giao cảm là biết được ba đời. Đó là lúc ban khai của người tu, nếu hàng phục được Ma dương, bế được cửu khiếu, thì đến cái thông vừa nói.

 2. Thiên nhãn minh: TRI NGUYÊN được cái khổ ở trong 3 cõi. Thì hành rốt ráo các pháp, thì TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ sẽ mở cái thị giác để thấy cái Thiên nhãn minh, là con đường giải thoát hoàn toàn, không còn thấy cái phàm hay thánh nữa. Thở theo lối vô vi phá cái cảnh bên trong, đưa tư tưởng lên Nê Hườn, phá cái mê của trung tâm thần kinh hệ, là đoạt được Thiên Nhãn Minh.

 3.  Lậu tận minh: Thấy được  cả hệ thống Thái Dương, số tuổi của Trái đất, giai đoạn nào Thánh Đức, giai đoạn nào sắp thuần dương, giai đoạn nào đã thuần dương, giai đoạn nào sẽ đến Hư không đạo. Đến khi đạt được Thông này, là biết mình là TIỂU VŨ TRỤ, và bầu trời là ĐẠI VŨ TRỤ. Khi xuyên qua các pháp, nếu hành sái là biết rằng mình chưa mở được cái thông nào.

4. Nhứt thiết chủng trị: Là cái thông chót để đạt Trung lộ, đoạt được Đạo Mầu, và TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ đã đầy đủ HUYỀN QUANG KHIẾU khai mở, hòa quang chiếu ra như mặt trời, và soi thấy được căn cơ của chúng sanh. không còn thấy cái ngã nữa, Vô tri, Vô giác không phân biệt Nam Nữ, chủng tộc. Khi đó con người mới nhớ lại không sai một vi tế nào, dù chuyện đó xảy ra cách bao nhiêu năm, và những cái gì và từ đâu đều nhớ lại cả”

       5. Phật Thế Tôn tiếp tục học lên Phật Thiên Tôn

       “Thành NHƯ LAI cũng chưa phải NHƯ LAI. Vì khi thành vẫn tiếp tục học mãi, đến khi tột bậc của NHU LAI”. “Không phải tu để thành Phật, rồi ngồi chễm chệ cho chúng sanh lạy đâu, mà là phải tiến hóa mãi mãi”                          

        Còn Phật Đạo là bước đường đưa con người đến Chánh đẳng Chánh giác, gọi là giải thoát hoàn toàn. Nhưng cũng còn phải tu học nữa, là đến Hư Không Đạo, là Đạo Mầu của  cái TRI HUỆ thông suốt không còn vi tế trần nào...Rồi một giai đoạn tùy theo nghiệp lực của Pháp môn, Phật lại xa chúng sanh để tiến lên đạo quả Hư Không Đạo...

       Nhưng các vị Bồ tát hãy nghe cho rõ, cũng có hằng hà sa số Phật chưa thành Phật ở cõi Hư Không Đạo, mà chính họ đã là Phật tại thế, là chỉ được Thế Tôn, chớ chưa được Thiên Tôn”  

         “TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ, đã đầy đủ HUYỀN QUANG KHIẾU khai mở, hào quang chiếu ra như mặt trời, và soi thấy được căn cơ của chúng sanh.

          Trên phương diện đạo, Phật là cây đèn sáng đến cái mức này, có lẽ con người là cao cả, nhưng thực ra chưa tới đâu, vì khi đã đoạt được các thông vừa kể thì lại càng phải học mãi mãi. Sự học này là đi hoằng hóa pháp để độ. Và chúng sanh thì đa bệnh, Phật pháp phải đa môn. Cho nên Phật phải học mãi mãi, và lắm khi cũng phải bí vì các chứng bịnh của sanh chúng. Nhưng rồi nhờ được cái sự TRI NGUYÊN mà giải được cái độc của chúng sanh.  Bởi vậy ai đã biết TRI NGUYÊN, thì đó đã là vị Phật tương lai rồi, và cũng có thể là vị Phật hiện tại nữa”

         Cái lý nhiệm màu của Hư Không Đạo là phải thành Chánh đẳng Chánh giác, rồi mới học cái pháp mầu Hư Không. Nếu các ngươi là Bồ Tát mà chưa chịu TRI NGUYÊN những cái khổ thì không thành Phật được, cũng chưa phải là Bồ Tát”

         ”Đến khi Hạ ngươn hạ màn thì có hằng hà sa số BỒ TÁT thành Phật, và cũng có hằng hà sa số đạo tràng mở ra để đón tiếp BỒ TÁT. Khi con người đã tỉnh, thì mọi việc dễ dàng. Trái lại nếu con người chưa tỉnh thì dù có hào quang chiếu trước mặt họ cũng không tỉnh”.

         “TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ, đã đầy đủ HUYỀN QUANG KHIẾU khai mở, hào quang chiếu ra như mặt trời, và soi thấy được căn cơ của chúng sanh.

          Trên phương diện đạo, Phật là cây đèn sáng đến cái mức này, có lẽ con người là cao cả, nhưng thực ra chưa tới đâu, vì khi đã đoạt được các thông vừa kể thì lại càng phải học mãi mãi. Sự học này là đi hoằng hóa pháp để độ. Và chúng sanh thì đa bệnh, Phật pháp phải đa môn. Cho nên Phật phải học mãi mãi, và lắm khi cũng phải bí vì các chứng bịnh của sanh chúng. Nhưng rồi nhờ được cái sự TRI NGUYÊN mà giải được cái độc của chúng sanh.  Bởi vậy ai đã biết TRI NGUYÊN, thì đó đã là vị Phật tương lai rồi, và cũng có thể là vị Phật hiện tại nữa”

          ”Đến khi Hạ ngươn hạ màn thì có hằng hà sa số BỒ TÁT thành Phật, và cũng có hằng hà sa số đạo tràng mở ra để đón tiếp BỒ TÁT. Khi con người đã tỉnh, thì mọi việc dễ dàng. Trái lại nếu con người chưa tỉnh thì dù có hào quang chiếu trước mặt họ cũng không tỉnh”.

          Thiền sư Nhất Hạnh nhận định:Nhân loại đang tiến tới nền văn hóa tổng hợp. Công cuộc tổng hợp vĩ đại này phải do một con người đầy đủ kiến thức về con người, đầy đủ nhận định về xã hội con người, đầy đủ trí năng và tâm thức để có thể hướng dẫn loài người, đứng ra lãnh đạo. Một nhà văn hóa có đầy đủ chánh biến tri, có đủ đại hùng, đại bi, đại lực, đại nguyện như thế, ta phải gọi đó là một Đức Phật. Đó là Đức Phật Di Lặc, Con Người cấp thiết của thế kỷ chúng ta.  Khi Phật pháp đã tới thời cùng mạt, nói một cách khác hơn, khi nhân loại đã đi đến giai đoạn cùng cực nhất vì loạn lạc, vì phân tán, vì khổ đau, thì đó chính là lúc Đức Phật Di Lặc phải xuất hiện để mở một con đường mới cho xã hội loài người

                                                                                             ĐOÀN THANH HƯƠNG

10/4/2021 6:27:49 PM
Các tin liên quan
QUY LUẬT CÂN BẰNG ÂM DƯƠNG  (29081)
Lịch
THỐNG KÊ
Hôm Nay:   104
Hôm qua:   47
Tuần này:   151
Tuần trước:   283
Tháng này:   434
Tháng trước:   1991
Tổng cộng:   637576
Bản quyền tác giả Đoàn Thanh Hương
Đăng ký bản quyền tác giả số:4399/2008/QT
Giấy phép xuất bản số: 816-2013/CXB/09-31/HĐ