Cẩm nang luyện tập phòng chống ô nhiễm môi trường. " Nếu chúng ta làm sạch cơ thể hàng ngày, các tế bào có thể duy trì lâu hơn" - Dr.Alexis Carrel - Giải thưởng Nobel 1912
ẢNH ĐẸP
Bà Nguyễn Thị Ninh báo cáo vượt qua bệnh kiệt sức
Ông Nguyễn Thúc Tề, báo cáo nhận thức về Sức mạnh vô thức
Năng lượng phủ kín hội trường, các hình ảnh không rõ nét, ai cũng được nhận năng lượng vi tế
Ánh sáng vi tế 1
TỰ CỨU MÌNH.

                                     TỰ CỨU MÌNH.

                Đó là lời kêu gọi cứu thế của các vị Phật, con người cần giải nghiệp để Tự cứu mình theo luật Nhân Quả, không có  ai làm thay được.  

          Các Chư Phật đã tu luyện có bộ óc siêu phàm, có Thiên nhãn thông, Lậu tận thông, mới soi thấy căn cơ nghiệp lực của nhân loại. Đức Phật Thích Ca đã chỉ đích danh 5 loại nghiệp bủa vây con người. Theo kinh sách để lại, cách giải nghiệp phải kéo dài nhiều kiếp sống. Phải tu luyện cho đời sau bớt khổ, sau khi chết sẽ được hưởng hạnh phúc nơi Niết bàn.

          Một vị Phật Thiên Tôn là Đức Phật Di Lạc trên cao nhìn thấu tất cả nỗi đau  nhân loại đang gánh chịu nghiệp lực chồng chất, đã truyền xuống 10 bài dạy giải nghiệp, qua Thông Thiên học năm 1952:

  “Khổ vô cùng khổ, cho đến nỗi các chư Thánh, Tiên, Phật phải chau mày vì cái khổ của nhân sanh đã gieo. Để biết trước những sự việc sẽ xảy ra, con người phải tu học, mà tu học về sự sáng”.“Mà không phải các ngươi khổ một mình, bịnh khổ đó lây đến Ta nữa, thành Ta phải xuống đây để giải cái khổ cho các ngươi”

           “Ta đến đây không độ cho các ngươi, mà TÌM GIẢI PHÁP nào cho đúng với cái Đại lợi mà ta nói ra, để tùy căn cơ mà GIẢI ĐỘC cho các ngươi”.      

         “Bởi ai cũng nói hay quá, hay quá mà cái hay đó họ không biết bởi đâu mà có, không tìm nguyên lý của sự học tập, thì già đời cũng không biết một miếng võ nào”. “Tu thời đông mà không ai đắc, là bởi nhiễm cái ác trược kia, rồi khuyên người, người không nghe... Nên con người đã hư đốn sẵn rồi, khi nghe lời sái là nhiễm luôn. Ôi thôi! Kiếp phù sinh làm sao giải được cái nghiệp lực của chúng sanh” 

“Con người phá vô minh bằng cách không còn nghĩ đến một cái tha lực, mà trước kia, sự tu còn hiểu rằng có kẻ giúp mình. Cái tha lực này do trí phàm phu xuất hiện, để lôi cuốn người này sang người kia. Và vì cái vô minh đó, mà sự tu mãi vẫn là sái. Bởi tu sái mãi mà kiếp trầm luân không dứt…Thì màn hạ ngươn đã sắp đến, con người cũng bắt đầu tự tu, tự giải thoát lấy nghiệp lực của mình”.   “Là nợ của mọi loài nếu giành trả, tức là không bao giờ muôn loài TIẾN HÓA cho được...”.  “Không có vị nào độ cho vị nào”.  

         “Buổi hạ ngươn lắm chông gai, và hầm hố, nếu các ngươi không biết thấy bằng mắt Trí Huệ, là sẽ đi đến chỗ mắt không tròng nghĩa là mắt mù vậy. Vô phương cứu chữa những bịnh không phải bịnh, những thuốc không có thuốc....làm  gì còn TRÍ HUỆ để xem xét được cái của mình hay cái của người ta. Bần đạo muốn nói rõ là bị mượn xác hẳn, không còn ông này bà nọ... Ôi thôi, tu như vậy thì tu làm chi. Không khí hiện tại nghẹt bởi những vong hồn đang chờ đợi để mượn thân xác. Nếu ai không biết sống, chính họ mượn ngay cấp kỳ”                  

          “Bởi chữ Đạo con người không Tri nguyên được nó bởi đâu mà có cái Đạo. Khi không biết được nó là cái gì, rồi kẻ tu đạo lại ôm mãi nó, không cho ai mổ xẻ coi đó là cái gì. Rồi kiếp này sang kiếp nọ, mãi ôm cái nợ chữ Đạo, rồi cũng mãi ôm nữa mãi, cho đến cái đời hạ ngươn này nhưng kẻ đó vẫn ôm cái Đạo đó để rồi vô phương giải được cái Vô minh. Cho nên hàng cư sĩ, là chính các linh căn xuống thế để hòa nhịp thuận với sanh chúng”. “Tu là phải sống chớ không phải tu là chết để lập Pháp về Niết bàn là những điều mộng mị quá xa vời“   

       “Nếu các ngươi mà không tự tin, tự phá ngã thì cũng tự xuống, tự đọa, tự diệt lấy mình. Là giai đoạn khẩn cấp vô lượng vô biên, nếu các ngươi không vì các ngươi thì phải bỏ xác trước ngày biến thiên“. “Nếu con người không theo kịp cái đà tiến của địa cầu, thì cũng là do nghiệp lực của nhơn sanh, chớ không làm sao hiểu được và biết được cái lý nhiệm màu của Tạo Hóa xoay chiều“.

        “Đã có vay thì phải ráng mà trả, đừng thở than nhiều hay ít. Ai chịu đựng nổi thì cứ trả, trả rồi sẽ thành, đừng vọng tâm lúc đang trả. Kẻ nào nhẹ nhàng kẻ đó trả rồi. Kẻ nào còn nặng nề, là kẻ đó chưa trả rồi.

        “Con người lại nắm được cơ hội khó sống kia, mà phát minh ra Trí Huệ. Như vậy mới là con người. Nếu kẻ nào sống bám mãi vào cái không có, thì chính kẻ đó có một bộ óc đần độn. Cái trí đần độn của con người mà có ngày nào đó mở được, thì sự văn minh lại đi đến tột độ”.

       “Vì sự sống còn của con người mà phải học tu trong cơ thể con người”.                 “Học là phải TRI NGUYÊN cái chưa biết, chớ không phải học thuộc cái của người ta nói lại”..

   “Vì chúng sanh tưởng là Tu rồi về Niết bàn hưởng tọa cái cảnh tưởng tượng như một bức tranh đẹp. Không dè ta đến với các ngươi để hợp tác với các ngươi lập THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ”.

       Thật phước đức dồi dào đã được nghe lời giảng của Đức Phật Di lạc, đúng từng câu từng chữ với cuộc hành trình quay vào bên trong chúng tôi đã thực hiện được, đã giải nghiệp mới thấy được niềm hạnh phúc đáng sống một kiếp người, không phải đợi sau khi chết mới hết khổ.  “Khi mà con người có đủ LÝ TRÍ rồi chính là cảnh THIÊN ĐƯỜNG mong ước từ lâu đã xuất hiện ra”

       Thiền sư Nhất Hạnh nhận định:Nhân loại đang tiến tới nền văn hóa tổng hợp. Công cuộc tổng hợp vĩ đại này phải do một con người đầy đủ kiến thức về con người, đầy đủ nhận định về xã hội con người, đầy đủ trí năng và tâm thức để có thể hướng dẫn loài người, đứng ra lãnh đạo. Một nhà văn hóa có đầy đủ chánh biến tri, có đủ đại hùng, đại bi, đại lực, đại nguyện như thế, ta phải gọi đó là một Đức Phật. Đó là Đức Phật Di Lặc, Con Người cấp thiết của thế kỷ chúng ta.  Khi Phật pháp đã tới thời cùng mạt, nói một cách khác hơn, khi nhân loại đã đi đến giai đoạn cùng cực nhất vì loạn lạc, vì phân tán, vì khổ đau, thì đó chính là lúc Đức Phật Di Lặc phải xuất hiện để mở một con đường mới cho xã hội loài người” 

ĐOÀN THANH HƯƠNG.

 

 

  

3/25/2021 5:05:29 PM
Các tin liên quan
BẨY BƯỚC VỀ CỘI NGUỒN.  (340)
CẤP HAI : KHAI MỞ HÀ ĐÀO THÀNH.  (31323)
CẤP SÁU: NHẬP THẤT  (340)
CẤP NĂM :GIẢI NGHIỆP LỰC  (12080)
CẤP BỐN : PHÁT TRIỂN NÃO BỘ, TUYẾN YÊN,  (26731)
CẤP MỘT: BÀI THỂ DỤC VÔ THỨC  (24880)
Lịch
THỐNG KÊ
Hôm Nay:   23
Hôm qua:   59
Tuần này:   23
Tuần trước:   657
Tháng này:   1827
Tháng trước:   2998
Tổng cộng:   598872
Bản quyền tác giả Đoàn Thanh Hương
Đăng ký bản quyền tác giả số:4399/2008/QT
Giấy phép xuất bản số: 816-2013/CXB/09-31/HĐ